by on April 25, 2019
کاربران تلگرام طلایی و هات گرام امروز صبح از حذف این برنامه ها از روش گوشی خودشان توسط گوگل خبر دادند چندی پیش تلگراب برای استفاده کردن کاربرانش از این دو برنامه هات گراو تلگرام طلایی هشدار جدی داده بود و امروز گوگل و اندروید اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی کاربران نمودند ...
21 views 0 likes